nysalg b2c

Business-to-consumer (B2C) aktivitet mot privatmarkedet er noe vi behersker på høyeste nasjonale nivå.
For å lykkes her er listegrunnlag avgjørende, vi er ekstremt nøye på å kode ut samtaler riktig slik at våre potensielle kunder ikke blir ringt for ofte.

Hos oss jobber vi ikke bare hardt, men også smart. Vi har fokus på ta med kundene våre på en reise, underholde
de underveis med kvalitet som viktigste grunnpilar. Vi har mye fokus på at den prosentvise hit-raten ut i fra antall slåtte samtaler til alle salgskonsulentene våre skal være på et høyt nivå. Dette sikrer vi med regelmessige møter, men også sporadiske 1-1 til coaching ut fra behov.

Våre ledere har samlet over 30 års erfaring i privat markedet.

salgssamtalen

Vårt hovedfokus ligger i å avdekke behovet til kunden, de fleste har en problemstilling, de kanskje ikke er bevisste på at de har, som vi kan løse.

Under kan du se vår prosentvise fordeling av tidsbruk i en perfekt salgssamtale hos oss.

  • 5% 5%
  • 10% 10%
  • 50% 50%
  • 30% 30%
  • 5% 5%

intro >

interesse-vekker >

behovs-analyse >

argument-fase >

closing >

nysalg b2c

 

Business-to-consumer (B2C) aktivitet mot privatmarkedet er noe vi behersker på høyeste nasjonale nivå. For å lykkes her er listegrunnlag avgjørende, vi er ekstremt nøye på å kode ut samtaler riktig slik at våre potensielle kunder ikke blir ringt for ofte.

Hos oss jobber vi ikke bare hardt, men også smart. Vi har fokus på å ta med kundene våre på en reise, underholde de underveis med kvalitet som viktigste grunnpilar.

Vi har mye fokus på at den prosentvise hit-raten ut i fra antall slåtte samtaler til alle salgskonsulentene våre skal være på et høyt nivå. Dette sikrer vi med regelmessige møter, men også sporadiske 1-1 til coaching ut fra behov.

Våre ledere har samlet over 30 års erfaring i privat markedet.

salgssamtalen

Vårt hovedfokus ligger i å avdekke behovet til kunden, de fleste har en problemstilling, de kanskje ikke er bevisste på at de har, som vi kan løse.

Under kan du se vår prosentvise fordeling av tidsbruk i en perfekt salgssamtale hos oss.

  • 5% 5%

intro

3
  • 10% 10%

interesse-vekker

3
  • 50% 50%

behovsanalyse

3
  • 30% 30%

argument-fase

3
  • 5% 5%

closing